Instagram Facebook

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych osobowych jest Karolina Caba prowadząca działalność pod firmą Karolina Caba delfinteam.pl w Krakowie przy os. 2 Pułku Lotniczego 46/55, 31-870 Kraków, wpisana do CEIDG, posiadająca numer NIP: 6751343169, REGON: 120605842, zwana dalej „Administratorem”.

Jak możecie się Państwo z nami skontaktować?

W sprawach związanych z danymi osobowymi możecie się Państwo skontaktować z Administratorami pod adresem: os. 2 Pułku Lotniczego 46 lok. 55, 31-870 Kraków. Możecie Państwo również napisać maila na adres: [email protected]

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych, które są określone jako wymagane uniemożliwi udział w organizowanych przez Administratora zajęcia nauki pływania.

 

Dane są przetwarzane w jednym lub kilku z następujących celów:

 1. realizacji umów na świadczone przez Administratora usługi,
 2. odpowiedzi za składane przez zapytania dotyczące naszych usług,
 3. marketingu bezpośredniego naszych usług.

Podstawy przetwarzania danych

Dane, w zależności od celu, są przetwarzane na następujących podstawach:

 1. realizacji umów na świadczone przez Administratora usługi – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. odpowiedzi na składane zapytania dotyczące naszych usług – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 3. marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Jeśli nie chcecie Państwo, aby Państwa dane były wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego naszych usług, możecie Państwo wnieść bezpłatny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. W tym celu prosimy skontaktować się z nami w jeden z poniższych sposobów: na adres: os. 2 Pułku Lotniczego 46 lok. 55, 31-870 Kraków lub za pośrednictwem maila: [email protected]

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

Państwa dane będą przetwarzane przez czas realizowania umów lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Państwa prawa w zakresie danych osobowych

W każdej chwili macie Państwo:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
 4. prawo do przenoszenia danych,
 5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych osobowych jest Karolina Caba prowadząca działalność pod firmą Karolina Caba delfinteam.pl w Krakowie przy os. 2 Pułku Lotniczego 46/55, 31-870 Kraków, wpisana do CEIDG, posiadająca numer NIP: 6751343169, REGON: 120605842, zwana dalej „Administratorem”.

Kategorie odbiorców danych

W toku realizacji umów, w tym świadczenia Państwu usług, w celu ich realizacji, Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych, takim jak podmioty odpowiedzialne za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym obsługę księgową i prawną Administratora.